TỦ MẠNG, CHÂN ĐẾ

Chân đế đa hướng chuyên dụng cho camera giao thông và camera lớn

Chân đế đa hướng chuyên dụng cho camera giao thông và camera lớn ..

900.000₫

Tủ mạng Rack 6U

Tủ mạng  Rack 6U  - Kích thước : H.320 x W.550 x D.450 mm - Có 1 cánh trước bằng Meca ,được lắp kh..

1.200.000₫

Tủ mạng , Tủ Rack 4U-D400 Wallmount

Tủ mạng , Tủ Rack 4U-D400 Wallmount - Mã sản phẩm: USSR 4U400 - Kích thước thực: (HxWxD) H230xW5..

850.000₫

Tủ mạng Tủ Rack Cabinet 12U-D600 Tower - Rack 12U600

Tủ mạng Tủ Rack Cabinet 12U-D600 Tower -  Rack 12U600 - Mã sản phẩm: USSR12U600 - Kích thước thực:..

Liên hệ

Tủ mạng Tủ Rack SYSTEM CABINET 15U-D400 - Rack 15U400

Tủ mạng Tủ Rack SYSTEM CABINET 15U-D400 - Rack 15U400 - Mã sản phẩm: USSR15U400 - Kích thước thực:..

Liên hệ

Tủ mạng Tủ Rack SYSTEM CABINET 15U-D600 - ANTN rack 15U600

Tủ mạng Tủ Rack SYSTEM CABINET 15U-D600 - ANTN rack 15U600 - Mã sản phẩm: USSR15U600 - Kích thước ..

Liên hệ

Tủ mạng Tủ Rack SYSTEM CABINET 20U-D1000 - ANTN rack 20U1000

Tủ mạng Tủ Rack SYSTEM CABINET 20U-D1000 - ANTN rack 20U1000 - Mã sản phẩm: USSR 20U1000 - Kích th..

Liên hệ

Tủ mạng Tủ Rack SYSTEM CABINET 20U-D500 - ANTN rack 20U500

Tủ mạng Tủ Rack SYSTEM CABINET 20U-D500 - ANTN rack 20U500 - Mã sản phẩm: USSR20U500 - Kích thước ..

Liên hệ

Tủ mạng Tủ Rack SYSTEM CABINET 20U-D600 - ANTN rack 20U600

Tủ mạng Tủ Rack SYSTEM CABINET 20U-D600 - ANTN rack 20U600 - Mã sản phẩm: USSR20U600 - Kích thước ..

Liên hệ

Tủ mạng Tủ Rack SYSTEM CABINET 20U-D800 - ANTN rack 20U800

Tủ mạng Tủ Rack SYSTEM CABINET 20U-D800 - ANTN rack 20U800 - Mã sản phẩm: USSR20U800 - Kích thước ..

Liên hệ

Tủ mạng Tủ Rack SYSTEM CABINET 27U-D1000 - ANTN rack 27U1000

Tủ mạng Tủ Rack SYSTEM CABINET 27U-D1000 - ANTN rack 27U1000 - Mã sản phẩm: USSR27U1000 - Kích thư..

Liên hệ

Tủ mạng Tủ Rack SYSTEM CABINET 27U-D600 - ANTN rack 27U600

Tủ mạng Tủ Rack SYSTEM CABINET 27U-D600 - ANTN rack 27U600 - Mã sản phẩm: USSR27U600 - Kích thước ..

Liên hệ

Tủ mạng Tủ Rack SYSTEM CABINET 27U-D800 - ANTN rack 27U800

Tủ mạng Tủ Rack SYSTEM CABINET 27U-D800 - ANTN rack 27U800 - Mã sản phẩm: USSR27U800 - Kích thước ..

Liên hệ

Tủ mạng Tủ Rack SYSTEM CABINET 32U-D1000 - ANTN rack 32U1000

Tủ mạng Tủ Rack SYSTEM CABINET 32U-D1000 - ANTN rack 32U1000 - Mã sản phẩm: USSR32U1000 - Kích thư..

Liên hệ

Tủ mạng Tủ Rack SYSTEM CABINET 32U-D600 - ANTN rack 32U600

Tủ mạng Tủ Rack SYSTEM CABINET 32U-D600 - ANTN rack 32U600 - Mã sản phẩm: USSR32U600 - Kích thước ..

Liên hệ

Tủ mạng Tủ Rack SYSTEM CABINET 32U-D800 - ANTN rack 32U800

Tủ mạng Tủ Rack SYSTEM CABINET 32U-D800 - ANTN rack 32U800 - Mã sản phẩm: USSR32U800 - Kích thước ..

Liên hệ

Tủ mạng Tủ Rack SYSTEM CABINET 36U-D1000 - ANTN rack 36U1000

Tủ mạng Tủ Rack SYSTEM CABINET 36U-D1000 - ANTN rack 36U1000 - Mã sản phẩm: USSR36U1000 - Kích thư..

Liên hệ