PHỤ KIỆN

Bích bắt cột cho Camera BI-01

Bích bắt cột cho Camera BI-01 Sử dụng với cột vuông, tròn, lục giác… Sử dụng với các loại Came..

520.000₫

Chân đế đa hướng chuyên dụng cho camera giao thông và camera lớn

Chân đế đa hướng chuyên dụng cho camera giao thông và camera lớn ..

900.000₫

Tủ mạng Tủ Rack SYSTEM CABINET 20U-D1000 - ANTN rack 20U1000

Tủ mạng Tủ Rack SYSTEM CABINET 20U-D1000 - ANTN rack 20U1000 - Mã sản phẩm: USSR 20U1000 - Kích th..

Liên hệ

Tủ mạng Tủ Rack SYSTEM CABINET 20U-D500 - ANTN rack 20U500

Tủ mạng Tủ Rack SYSTEM CABINET 20U-D500 - ANTN rack 20U500 - Mã sản phẩm: USSR20U500 - Kích thước ..

Liên hệ

Tủ mạng Tủ Rack SYSTEM CABINET 20U-D600 - ANTN rack 20U600

Tủ mạng Tủ Rack SYSTEM CABINET 20U-D600 - ANTN rack 20U600 - Mã sản phẩm: USSR20U600 - Kích thước ..

Liên hệ

Tủ mạng Tủ Rack SYSTEM CABINET 20U-D800 - ANTN rack 20U800

Tủ mạng Tủ Rack SYSTEM CABINET 20U-D800 - ANTN rack 20U800 - Mã sản phẩm: USSR20U800 - Kích thước ..

Liên hệ

Tủ mạng Tủ Rack SYSTEM CABINET 27U-D600 - ANTN rack 27U600

Tủ mạng Tủ Rack SYSTEM CABINET 27U-D600 - ANTN rack 27U600 - Mã sản phẩm: USSR27U600 - Kích thước ..

Liên hệ

Tủ mạng Tủ Rack SYSTEM CABINET 27U-D800 - ANTN rack 27U800

Tủ mạng Tủ Rack SYSTEM CABINET 27U-D800 - ANTN rack 27U800 - Mã sản phẩm: USSR27U800 - Kích thước ..

Liên hệ